Places of Deposit - Initial Proposals

14/09/21
2023 Review

Copies of the Initial Proposals report and maps relevant to your area are available to examine in a public location in your proposed constituency. 

Some Places of Deposit have been updated since the printing of our Initial Proposals Report. The list below is an updated record of the Places of Deposit for the Initial Proposals.

2023 Proposed Constituency  # Place of Deposit
Aberafan Porthcawl 1 Council Offices, Civic Centre, Port Talbot SA13 1PJ / Swyddfa'r Cyngor , Canolfan Dinesig , Port Talbot, SA13 1PJ
Aberconwy 2 Conwy Culture Centre , Town Ditch Road, Conwy, LL32 8NU /  Canolfan Diwylliant Conwy , Town Ditch Road, Conwy, LL32 8NU
Alyn and Deeside / Alun a Glannau Dyfrdwy 3 Ty Dewi Sant, St. Davids Park, Ewloe, CH5 3FF / Ty Dewi Sant, Parc Dewi Sant, Ewloe, CH5 3FF
Dwyfor Meirionnydd 4 County Offices, Caernarfon LL55 1SH /  Swyddfa'r Sir, Caernarfon, LL55 1SH
Blaenau Gwent and Rhymney / Blaenau Gwent a Rhymni 5 The General Offices,  Steelworks Road, Ebbw Vale NP23 6DN / Swyddfeydd Cyffredinol , Ffordd Gwaith Dur, Ebbw Vale, NP23 6DN
Brecon and Radnor  /Aberhonddu a Maesyfed 6 Council Offices, Cambrian Way, Brecon LD3 7HR /  Swyddfeydd y Cyngor, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, LD4 7HR
7 County Hall, Llandrindod Wells LD1 5LG / Neuadd y Sir, Llandrindod Wells, LD1 5LG
8 Knighton Library and Community Hub, Bowling Green, Knighton, Powys, LD7 1DR / Llyfrgell a Hwb Cymunedol Knighton, Bowlign Green, Knighton, Powys, LD7 1DR
Bridgend / Pen- y - bont 9 Civic Offices, Angel Street, Bridgend CF31 4WB /  Swyddfeydd Sifil, Stryd Angel, Pen-y-bont, CF31 4WB
Newport West and Caerphilly / Gorllewin Casnewydd a Chaerffili 10 Penallta House, Tredomen Park, Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7PG / Ty Penallta, Parc Rredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PF
Cardiff Central / Caerdydd Canolog 11 County Hall, Cardiff CF10 4UW / Neuadd y Sir, Caerdydd, CF10 4WU
Cardiff North / Gogledd Caerdydd 12 Whitchurch Library, Park Road, Whitchurch CF14 7XA / Llyfrgell yr Eglwys Newydd, Stryd y parc, Eglwys Newydd, CF14 7XA
Cardiff South and Penarth 13 Grangetown Hub, Havelock Place, Grangetown CF11 6PA / Hwb Grangetown , Havelock Place , Grangetown, CF11 6PS
14 Penarth Library, Stanwell Road, Penarth CF64 2YT / Llyfrgell Penarth, Ffordd Stanwell, Penarth, CF64 2YT
Cardiff West / Gorllewin Caerdydd 15 Canton Library, Library Street, Canton CF5 1QD / Llyfrgell Canton , Stryd Llyfrgell, Canton, CF5 1QD
Sir Gaerfyrddin 16 Carmarthen Customer Service Hwb, 3 Spilman Street, Carmarthen, SA31 1LE / Hwb Gwasanaethau Cwsmeriaid Caerfyddin, 3 Stryd Spilman, Caerfyrddin, SA31 1LE
Sir Gaerfyrddin 17 Statutory Services, Block 4, Parc Myrddin, Richmond Terrace, Carmarthen, SA31 1HQ / Swyddogion Statudol, Bloc 4, Parc Myrddin, Richmond Terrace, Caerfyrddin, SA31 1HQ
Ceredigion Preseli 18 Aberaeron Library, County Hall, Market Street, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AT / Llyfrgell Aberaeron, Neuadd y Sir, Stryd y Farchnad, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AT
Montgomeryshire and Glyndwr / Maldwyn a Glyndwr 19 Llangollen Library, Y Capel, Castle Street, Llangollen LL20 8NY / Llyfrgell Llangollen, Y Capel, Stryd y Castell 
Delyn 20 County Hall, Wynnstay Road, Ruthin LL15 1YN / Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Ruthun, LL15 1YN
Clwyd 21 Colwyn Bay Library, Woodland Road West, Colwyn Bay, LL29 7DH / Llyfrgell Bae Colwyn, Ffordd Gorllewin Woodland, Ruthun, LL15 1YN
Merthyr Tydfil and Aberdare / Merthyr Tudful ac Aberdâr 22 Aberdare Library, Green Street, Aberdare, CF44 7AG / Llyfrgell Aberdâr , Stryd Gwyrdd, Aberdâr , CF44 7AG
Delyn 23 County Hall, Mold CH7 6NB / Neuadd y Sir, Y Wyddgrug, CH7 6NB
Dwyfor Meirionnydd 24 Council Offices, Ffordd y Cob, Pwllheli LL53 5AA  / Swyddfeydd y Cyngor, Ffordd y Cob, Pwllheli LL53 5AA
25 Council Offices, Cae Penarlag, Dolgellau LL40 2YB /  Swyddfeydd y Cyngor, Cae Penarlag, Dolgellau LL40 2YB
Swansea West and Gower / Gorllewin Abertawe a Gwyr 26 Gorseinon Library, 15 West Street, Gorseinon, Swansea, SA4 4AA / Llyfrgell Gorseinon, 15 Stryd Gorllewin, Gorseinon, Abertawe, SA4 4AA
27 Gowerton Library, Mansel Street, Gowerton, Swansea, SA4 3BU / Llyfrgell Tregŵyr, Stryd Mansel, Tregŵyr, Abertawe, SA4 3MBU
Islwyn 28 Blackwood Library, 192 High Street, Blackwood, NP12 1AJ /  Llyrgell Coed Duon, 192 Stryd Uchaf, Coed Duon, NP12 1AJ
Llanelli 29 Llanelli Library, Llanelli SA15 3AS , Llyfrgell Llanelli, Llanelli, SA15 3AS
Merthyr Tydfil and Aberdare / Merthyr Tudful ac Aberdâr 30 Civic Centre, Castle Street, Merthyr Tydfil CF47 8AN / Canolfan Dinesig, Stryd y Castell, Merthyr Tudful, CF47 8AN
Monmouth / Sir Fynwy 31 Abergavenny Library, Baker Street, Abergavenny, NP7 5BD / Llyfrgell Y Fenni, Stryd Baker, Y Fenni, NP7 58D
32 Monmouth Community Hub, Rolls Hall, Monmouth, NP25 3BY / Hwb Cymunedol Tre Fynwy, Neuadd Rolls, Tre Fynwy, NP25 3BY
Montgomeryshire and Glyndwr / Maldwyn a Glyndwr 33 The Wharf, The Canal Wharf, Welshpool, Powys, SY21 7AQ / Y Lanfa ,  Lanfa'r Gamlas, Trallwng, Powys, SY21 7AQ
34 Area Office, The Park Offices, Newtown SY16 2NZ / Swyddfa Ardal , Swyddfeydd Parc, Drenewydd, SY16 2NZ
Swansea East and Neath / Dwyrain Abertawe a Chastell-nedd 35 Council Offices, Civic Centre, Neath SA11 3QZ / Swyddfeydd y Cyngor, Canolfan Dinesig, Castell Nedd, SA11 3QZ
Newport East / Dwyrain Casnewydd 36 Ringland Library,  6 Ringland Centre, Newport NP19 9HG / Llyfrgell Ringland , 6 Canolfan Ringland , Casnewydd , NP19 9HG
Monmouthshire / Sir Fynwy 37 Caldicot Community Hub, Woodstock Way, Caldicot, NP26 5DB / Hwb Cymunedol Cil-y-coed, Ffordd Woodstock, Cil-y-coed, NP26 5DB
Newport West and Caerphilly / Gorllewin Casnewydd a Chaerffili 38 Civic Centre, Newport NP20 4UR  / Canolfan Dinesig, Casnewydd , NP20 4UR
Bridgend / Pen- y - bont 39 Maesteg Library, North Lane, Maesteg CF34 9AA  / Llyfrgell Maesteg ,  Lôn y Gogledd, Maesteg , CF34 9AA
Bridgend / Pen- y - bont 40 Pencoed Library, Pen-y-bont Road, Pencoed CF35 5RA /  Llyfrgell Pencoed , Ffordd Pen-y-bont, CF35 5RA
Pontypridd 41 Electoral Services, The Old Courthouse, Courthouse Street, Pontypridd CF37 1JW / Gwasanethau Etholiadol, Yr Hen Llys , Stryd Y Llys, Pomtypridd , CF37 1JW
Mid and South Pembrokeshire /  Canol a De Sir Benfro 42 Electoral Services, Unit 23 Thornton Industrial Estate, Milford Haven, Pembrokeshire SA73 2RR /  Gwasanethau Etholiadol , Uned 23 Ystad Diwydiannol Thornton,  Aberdaugleddau, Sir Benfro, SA73 2RR
43 Riverside Library, 20 Swan Square, Haverfordwest SA61 2AN / Llyfrgell Glan yr Afon, 20 Sgwar yr Alarch, Hwlffordd, SA61 2AN
Rhondda 44 Council Offices, The Pavilions, Cambrian Park, Clydach Vale CF40 2XX / Swyddfeydd y Cyngor, Y Pafiliwn, Parc Cambrian, Bro Clydach, CF40 2XX
Swansea Central and North  / Canol a Gogledd Abertawe 45 Morriston Library, Treharne Road, Swansea SA6 7AA / Llyfrgell Treforys, Ffordd Treharne, Abertawe , SA6 7AA
Swansea Central and North  / Canol a Gogledd Abertawe 46 Civic Centre, Oystermouth Road, Swansea, SA1 3SN / Canolfan Dinesig , Ffordd Oystermouth, Abertawe,  SA1 3SN
Torfaen 47 Civic Centre, Pontypool NP4 6YB / Canolfan Dinesig, Pontypool, NP4 6YB
Clwyd 48 Rhyl Library, Church Street, Rhyl LL18 3AA  / Llyfrgell y Rhyl, Stryd Capel, Rhyl, LL18 3AA
Vale of Glamorgan / Bro Morgannwg 49 Civic Offices, Holton Road, Barry CF63 4RU / Swyddfeydd Dinesig, Ffordd Holton, Y Barri, CF63 4RU
Wrexham / Wrecsam 50 The Guildhall, Wrexham LL11 1AY / Y Guildhall, Wrecsam, LL11 1AY
Ynys Môn 51 Election Services, Swyddfeydd Y Cyngor, Llangefni, Ynys Mon,  LL77 7TW / Gwasanaethau Etholiadol, Swyddfeydd Y Cyngor, Llangefni, Ynys Mon,  LL77 7TW
Monmouth / Sir Fynwy 52 Chepstow Community Hub, Manor Way, Chepstow, NP16 5HZ / Hwb Cymunedol Cas-gwent , Manor Way, Cas-Gwent, NP16 5HZ
53 Usk Community Hub, 35 Maryport Street, Usk, NP15 1AE / Hwb Cymunedol Brynbuga, 35 Stryd Maryport, Brynbuga, NP15 1AE
54 Gilwern Library, Community Education Centre, Common Road, Gilwern, NP7 0DS / Llyfrgell Gilwern , Canolfan Addysg Cymunedol, Stryd Gyffredin, Gilwern, NP7 0DS