Skip to content

Cyhoeddiadau

Cyhoeddiadau

Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys amryw gyhoeddiadau gan y Comisiwn Ffiniau i Gymru, gan gynnwys canllawiau, polisïau, adroddiadau, cynlluniau a chylchlythyron.

Cynllun cyhoeddi

Mae Adran 19 o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn ei gwneud yn ofynnol i Comisiwn gael Cynllun Cyhoeddi.

Rydym ni wedi mabwysiadu Cynllun Cyhoeddi Enghreifftiol ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. Mae'r Cynllun Cyhoeddi'n amlinellu'r wybodaeth yr ydym yn ymrwymo ein hunain i'w ddarparu i chi.

Diben y Cynllun Cyhoeddi yw amlinellu'r canlynol:

  • pa wybodaeth y bwriadwn ei chyhoeddi fel mater o drefn arferol;
  • sut y chyoeddir y wybodaeth hon; ac
  • a yw'r wybodaeth ar gael yn ddi-dâl, ynteu a godir tâl amdani.

Gallech chi weld y Cynllun ar  wefan Comisynydd Gwybodaeth  (dolen allanol).

Fe gwech gopïau caled o'r Cynllun Cyhoeddi yn rhad ac am ddim trwy gysylltu â'r Comisiwn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os na allwch ddod o hyd i'r cyhoeddiad yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.

Dolenni perthnasol

Sut i gysylltu â'r Comisiwn.