Skip to content

Arolwg Interim

Arolwg Interim
Arolygon o etholaethau yw Arolwg Interim, a gynhelir yn y cyfnod rhwng Arolwg Cyffredinol.

Bydd y fath arolygon yn dueddol o godi o ganlyniad i newidiadau i ffiniau llywodraeth leol, a byddant yn cynnwys diwygiadau bach yn unig i ffiniau etholaethau.

De Caerdydd, Penarth a Bro Morgannwg

31/03/11
Cyhoeddi arolwg o ffiniau etholaethau seneddol De Caerdydd, Penarth a Bro Morgannwg.
 

Ogwr a Phontypridd

30/03/11
Cyhoeddi arolwg o ffiniau etholaethau seneddol Ogwr CC a Phontypridd CC.
 

Gogledd Caerdydd, De Caerdydd a Phenarth

30/03/11
Cyhoeddi arolwg o ffiniau etholaethau seneddol Gogledd Caerdydd CC, De Caerdydd CC a Phenarth CC.
 

Merthyr Tudful, Rhymni a Brycheiniog a Sir Faesyfed

15/11/10
Cyhoeddi arolwg o ffiniau etholaethau seneddol Merthyr Tudful , Rhymni CC a Brycheiniog a Sir Faesyfed CC.
 

Castell-nedd, Brycheiniog a Sir Faesyfed

31/01/08
Cyhoeddi arolwg o ffiniau etholaethau seneddol Castell-nedd CC, Brycheiniog a Sir Faesyfed CC.