Skip to content

Pumed Arolwg

Pumed Arolwg

Cynhaliwyd y Pumed Arolwg Cyffredinol o Etholaethau Seneddol a'r Arolwg Cyffredinol Cyntaf o Ranbarthau Etholiadol Cynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng Rhagfyr 2002 ac Ionawr 2005.

Daeth Gorchymyn Etholaethau Seneddol a Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad (Cymru) 2006 i rym ar 25 Ebrill 2006.

Mae'r Pumed Adroddiad Cyfnodol ar gael o wefan y Llyfrfa.

Mae Gorchymyn Etholaethau Seneddol a Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad (Cymru) 2006 ar gael ar wefan OPSI fel a ganlyn:

Nodwch mai yn Saesneg yn unig mae'r Gorchymyn a'r Memorandwm ar hyn o bryd.

Lawrlwytho Dogfen