Skip to content

Arolygon Blaenorol

Arolygon Blaenorol

Gwybodaeth ac adroddiadau o adolygiadau blaenorol a gynhaliwyd gan y Comisiwn.

Mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru wedi cwblhau pum Arolwg Cyfnodol o bob Etholaeth Seneddol yng Nghymru ers ei sefydlu ym 1944.  Mae dolenni i’r adroddiadau o bob un o’r arolygon hyn i’w gweld o’r ddewislen ar y chwith.  

I gael gwybodaeth am yr arolwg presennol, gweler y dudalen Cartref.