Skip to content

Mapiau Cynigion Diwygiedig a Gwybodaeth Ategol arall

Mapiau Cynigion Diwygiedig a Gwybodaeth Ategol arall

Mae Deddf Systemau Pleidleisio ac Etholaethau 2011 yn eu gwneud hi'n ofynnol i'r Comisiwn gynnal arolwg o etholaethau seneddol yng Nghymru sydd i'w gwblhau erbyn 1 Hydref 2013.

Mae'r mapiau hyn yn destun © Hawlfraint y Goron. Bydd eu hatgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyniad neu achos sifil. Dylai unrhyw olygydd papur newydd sy'n dymuno defnyddio'r mapiau hyn fel rhan o erthygl gysylltu'n gyntaf â'r Swyddfa Hawlfreintiau yn yr Arolwg Ordnans.

Lawrlwytho Dogfen