Skip to content

Cyfnod Ymgynghori Cychwynnol

Cyfnod Ymgynghori Cychwynnol

Mae'r dudalen hon yn caniatáu i chi weld unrhyw un o'r ymatebion a gafwyd yn ystod ein hymgynghoriad cychwynnol, gan gynnwys ymatebion ysgrifenedig a'r rhai a wnaed ar lafar mewn gwrandawiadau cyhoeddus.

Er mwyn eich helpu i ddod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano, dosberthir ymatebion yn feysydd cyffredinol ac, ar gyfer ymatebion ysgrifenedig, fesul etholaeth newydd arfaethedig. Defnyddiwch y ddewislen ar yr ochr chwith i ddewis ardal, yna dangosir yr ymatebion ar gyfer yr ardal honno ac opsiynau chwilio pellach.

  • Trawsgrifiadau Gwrandawiadau Cyhoeddus: Yn cynnwys y trawsgrifiadau gair-am-air ar gyfer y gwrandawiadau cyhoeddus a gynhaliwyd yn Abertawe, Caerdydd, Wrecsam, Caernarfon a Llandrindod.
  • Ymatebion Pleidiau Gwleidyddol: Yn cynnwys yr ymatebion ysgrifenedig swyddogol gan y Blaid Geidwadol, y Blaid Lafur, y Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Cymru.
  • Cymru Gyfan: Yn cynnwys ymatebion ysgrifenedig sy'n gwneud gwrthgynigion ar gyfer Cymru gyfan.
  • De-ddwyrain Cymru: Yn cynnwys ymatebion ysgrifenedig ynghylch etholaethau newydd arfaethedig: Sir Fynwy; Torfaen; Canol Casnewydd; Blaenau Gwent; Gorllewin Casnewydd a Chwm Sirhywi; Dwyrain Caerdydd; Caerffili a Gogledd Caerdydd; Canol Caerdydd a Phenarth;  Gorllewin Caerdydd; Pontypridd; Rhondda; Blaenau'r Cymoedd; a Bro Morgannwg.
  • De-orllewin Cymru: Yn cynnwys ymatebion ysgrifenedig ynghylch etholaethau newydd arfaethedig: Pen-y-bont ar Ogwr; Aberafan ac Aberogwr; Castell-nedd; Dwyrain Abertawe; Gŵyr a Gorllewin Abertawe a Llanelli.
  • Gorllewin Cymru: Yn cynnwys ymatebion ysgrifenedig ynghylch etholaethau newydd arfaethedig: Ceredigion a Gogledd Sir Benfro; De a Gorllewin Sir Benfro a Chaerfyrddin.
  • Canolbarth a Gogledd Cymru: Yn cynnwys ymatebion ysgrifenedig ynghylch etholaethau newydd arfaethedig: De Powys; Gwynedd; Glyndwr a Gogledd Powys; Wrecsam Maelor; Alun a Glannau Dyfrdwy; Aber Afon Dyfrdwy; Arfordir Gogledd Cymru; a Menai ac Ynys Môn.

Nodwch os gwelwch yn dda fod yr holl ymatebion wedi eu categoreiddio er mwyn cynorthwyo’r defnyddwyr i ddod o hyd i gyflwyniadau sydd a wnelont ag ardal benodol. Mae rhai ymatebion ar draws nifer o ardaloedd ac yn effeithio ar etholaethau lluosog. Efallai y byddwch felly am ystyried ymatebion ar gyfer yr ardaloedd a’r etholaethau sydd o amgylch yr etholaeth mae gennych chi ddiddordeb ynddi, a bydd hynny’n sicrhau y cewch weld yr holl ymatebion sydd a wnelont â mater neilltuol.

I weld cynigion y Comisiwn ewch i'n tudalen Arolwg 2013.