Skip to content

Ymatebion i’r Ymgynghoriad

Ymatebion i’r Ymgynghoriad

Gallwch weld unrhyw un o’r ymatebion a ddaeth i law yn ystod ein hymgynghoriad ar Adolygiad 2013 o’r dudalen hon, gan gynnwys ymatebion ysgrifenedig ac ymatebion llafar o’r gwrandawiadau cyhoeddus.
Drwy ddefnyddio'r ddewislen ar y chwith, gallwch ddewis gweld yr ymatebion a dderbyniodd y Comisiwn yn ystod y cyfnod ymgynghori cychwynnol (o 11 Ionawr i 4 Ebrill 2012) neu'r ail gyfnod ymgynghori (o 13 Mehefin i 10 Gorffennaf 2012).