Skip to content

Yr Ail Gyfnod Ymgynghori

Yr Ail Gyfnod Ymgynghori

Mae’r holl ymatebion a ddaeth i law yn ystod ail gyfnod ymgynghori Adolygiad 2013 (o 13 Mehefin i 10 Gorffennaf 2012) i’w gweld ar waelod y dudalen hon.

Gallwch hidlo'r ymatebion hyn ymhellach drwy ddefnyddio'r gwymplen 'Etholaeth' isod. Drwy wneud hynny gallwch weld yr ymatebion a ddaeth i law ynghylch etholaethau newydd arfaethedig penodol, yr ymatebion sy'n ymdrin ag amryw o etholaethau mewn un ardal (h.y. Caerdydd i gyd, Gogledd Cymru cyffredinol), neu'r ymatebion yn ôl ardaloedd penodol eraill ble cafwyd llawer o ddiddordeb (h.y. Cwm Cynon, Sir Drefaldwyn).

Gallwch hefyd chwilio am eiriau allweddol penodol. Sylwch, fodd bynnag, na fydd y cyfleuster chwilio am air allweddol yn chwilio drwy holl destun yr ymatebion, dim ond enwau'r ymatebwyr neu bwnc yr ymateb.

Defnyddiwch y ddolen ar y ddewislen ar y chwith i weld yr ymatebion a ddaeth i law yn ystod cyfnod ymgynghori cychwynnol Adolygiad 2013 (o 11 Ionawr i 4 Ebrill 2012).

Chwilio

Ymatebion i'r ymgynghoriad

0523 - Mr George Herd

Pwnc: Cyffredinol Gogledd Cymru 

0524 - Mr Owain Vaughan

Pwnc: Sir Fynwy 

0525 - Mr Edwin Mountjoy

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0526 - Mr Matthew Evans

Pwnc: Arfordir Gogledd Cymru 

0527 - Ms Jan Garen

Pwnc: Arfordir De Powys 

0528 - Mr Graham Garen

Pwnc: Arfordir De Powys 

0529 - Ms Amanda Morris

Pwnc: Arfordir De Powys 

0530 - Ms Andrew Morris

Pwnc: Arfordir De Powys 

0531 - Mrs E S Richards

Pwnc: Arfordir Castell-nedd 

0532 - Mrs Phyllis Chubb

Pwnc: Cymru gyfan 

0533 - Liam Pennington

Pwnc: Cymru gyfan 

0534 - Kath Jones, Cyngor Cymuned Aberriw

Pwnc: Glyndwr a Gogledd Powys 

0539 - Paul Morris

Pwnc: Dwyrain Abertawe 

0540 - Sonya Morris

Pwnc: Dwyrain Abertawe 

0542 - Cllr Andrew Graham

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0543 - Dr Kay Swinburne MEP

Pwnc: Cymru gyfan 

0544 - Thomas James

Pwnc: Cymru gyfan 

0545 - Mrs Olive Forster

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0546 - Jonathan Evans MP

Pwnc: Cymru gyfan 

0547 - Mr Robert Lawrence

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0548 - Keith F Miller

Pwnc: Wrecsam Maelor 

0549 - Robert Matthews

Pwnc: Cynon Valley 

0550 - John Idris Jones

Pwnc: Cyffredinol Gogledd Cymru 

0552 - Mohammad Asghar AM

Pwnc: Cyffredinol De-ddwyrain Cymru 

0553 - Sarah and Richard Reed

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0554 - Dr John Marek

Pwnc: Cyffredinol Gogledd Cymru 

0555 - Sue E Poole

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0556 - H Bowen

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0557 - Samantha Cant

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0558 - Leonard Price

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0559 - C Harding

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0560 - David Kent

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0561 - Huw Vinnicombe

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0562 - Florence Fitzgerald

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0563 - Ms Vivienne Ward

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0564 - Mrs M L Jackson MBE

Pwnc: Wrecsam Maelor 

0565 - Mr Brian Saysell

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0566 - Ms Gloria Edwards

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0567 - Ms Ann Guard

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0568 - Mr Colin Wooldridge

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0569 - Mr Peter Allsopp

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0570 - Ms Linda Morris

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0571 - Mr Garry Burchett

Pwnc: Arfordir Gogledd Cymru 

0572 - Ms Beverley James

Pwnc: Arfordir Gogledd Cymru 

0573 - Mr David Keane

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0574 - Mr James Hackett

Pwnc: Cyffredinol De-ddwyrain Cymru 

0575 - John and Mary Marshall

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0576 - Dick Wishart

Pwnc: Wrecsam Maelor 

0577 - David TC Davies MP

Pwnc: Sir Fynwy 

0578 - Mrs Peggy Chadderton

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0579 - Mr John R Lewis

Pwnc: Arfordir De Powys 

0580 - Mrs Beatrice O'Brien

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0581 - Rt Hon Peter Hain MP

Pwnc: Arfordir Castell-nedd 

0582 - Mrs F M Thwaites

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0583- Mrs Pauline F Robinson

Pwnc: Caerdydd gyfan 

0584 - Mr Mike Egan

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0585 - Elwen Mai Owen

Pwnc: Cymru gyfan 

0586 - Mr A Matthews and Mrs S Matthews

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0587 - Linda Ware

Pwnc: Bro Morgannwg 

0588 - Esther Buckley

Pwnc: Arfordir De Powys 

0589 - Mr Nathan Williams

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0590 - Emma Williams

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0591 - Jane Williams

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0592 - Mr R Willis

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0593 - Nick Ramsay AC

Pwnc: Sir Fynwy 

0594 - Alun Cairns MP

Pwnc: Cymru gyfan 

0595 - Miss Vivien Lavis-Jones

Pwnc: Wrecsam Maelor 

0596 - Mr G H a Mrs M E Davies

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0597 - Mrs Marion E Wilson

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0598 - Mrs Pamela Hawkes

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0599 - Miss Ann Dickson a Mrs Mary Dickson

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0600 - Wayne David MP

Pwnc: Cymru gyfan 

0601 - Mrs D E Williams

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0602 - Susan Anderson

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0603 - Mr A Matthews a Mrs S Matthews

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0604 - Mr Ralph S Doble

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0605 - Cynghorydd Lyn Hudson

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0606 - Gloria a Keith Simpson

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0607 - Margaret Griffiths

Pwnc: Gorllewin Caerdydd 

0608 - David Tovey

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0609 - Susan Ludbrook

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0611 - Jeff Cuthbert AM

Pwnc: Cymru gyfan 

0612 - Mr Jeremy Horgan

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0613 - Mr David G Creffield

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0614 - Mr J T Platts a Mrs S Platts

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0615 - David Webb

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0616 - J T Moore

Pwnc: Arfordir De Powys 

0618 - Mrs E Ewing

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0619 - Miss Joan Young

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0620 - Mrs Audrey Jones

Pwnc: Bro Morgannwg 

0621 - Eric a Isabel Davies

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0622 - Mr Winston H Griffiths

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0623 - Mrs E Worsfold OBE JP

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0624 - Mrs Dolores Cole

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0625 - Mr John M Hawkins

Pwnc: Bro Morgannwg 

0626 - Mrs Y H Jenkins

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0627 - Mrs A A Williams

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0628 - Anhysbys

Pwnc: Cymru gyfan 

0630 - Keith Brooks

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0631 - Roger Caddick

Pwnc: Cymru gyfan 

0632 - Mrs Diane O'Brien

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0634 - Stephen Roe

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0635 - Philippa Wallington

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0636 - Henry Shepherd

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0637 - R D Nelmes

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0638 - Mr a Mrs M T Troake

Pwnc: Cymru gyfan 

0640 - Mrs Linda Morgan

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0641 - Mrs B H Woodward

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0642 - Mr Gregory Pace

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0643 - A J Y Pace

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0644 - Ms Pam Edwards

Pwnc: Glyndwr a Gogledd Powys 

0645 - Brian Morgan

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0646 - Kenneth J Douglas

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0647 - Andy a Julie Williams

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0648 - Mrs M Clarke

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0649 - Lyndon Davies

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0650 - D John Caddick

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0651 - Cynghorydd Susan M Jones

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0652 - Margaret Morgan

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0654 - Brian Williams

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0655 - Kevin Brennan MP

Pwnc: Gorllewin Caerdydd 

0656 - Mr G R J, Mr V J a Mrs J D Moore

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0657 - M A Hayley

Pwnc: Bro Morgannwg 

0658 - Joyce Jones

Pwnc: Blaenau'r Cymoedd 

0659 - David Melding AM

Pwnc: Cymru gyfan 

0662 - Mr Frederick Fox

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0663 - Karen Jones

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0664 - Ian Harrison

Pwnc: Arfordir De Powys 

0665 - Roger and Diane O'Brien

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0666 - Granville Tatham

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0667 - Glyn Davies MP

Pwnc: Sir Drefaldwy 

0668 - Paul Flynn MP

Pwnc: Cyffredinol De-ddwyrain Cymru 

0669 - Serena Thomas, Cyngor Cymuned Tre-gwyr

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0670 - A R Fontes

Pwnc: Wrecsam Maelor 

0671 - Gerry Sweeny

Pwnc: Arfordir Gogledd Cymru 

0672 - Cyghorydd Joyce Audus-Williams

Pwnc: Arfordir Gogledd Cymru 

0674 - Mr C E Wheel and Mrs L Wheel

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0675 - Christopher J Walsh

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0676 - Carol Walsh

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0677 - Trigolion Elba Stryd, Tre-gŵyr, Abertawe

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0678 - Oliver W Owen

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0679 - A E Partridge

Pwnc: Wrecsam Maelor 

0680 - Mrs J E Walters

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0681 - Mrs G Davies

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0682 - Cynghorydd Linda Corfield

Pwnc: Arfordir De Powys 

0683 - Cynghorydd Linda Tyler-Lloyd

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0684 - Stephen Crabb MP

Pwnc: De a Gorllewin Sir Benfro 

0686 - Cynghorydd Craig Williams

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0687 - Cynghorydd Rod McKerlich

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0688 - Dan Mills

Pwnc: De a Gorllewin Sir Benfro 

0689 - Tom Brooks

Pwnc: Cyffredinol Gogledd Cymru 

0690 - Bernice A McLoughlin

Pwnc: Wrecsam Maelor 

0691 - Dinah Pye

Pwnc: Cynon Valley 

0692 - Roger Cummins

Pwnc: Arfordir Gogledd Cymru 

0693 - John Reany

Pwnc: Arfordir Gogledd Cymru 

0694 - Lyndon Jones

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0695 - Suzy Davies AM

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0696 - Cynghorydd Dianne Rees

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0697 - L Picton

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0698 - Carol Eastland

Pwnc: Arfordir Gogledd Cymru 

0699 - Mike Jones-Pritchard RIBA

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0700 - Mrs Debra Murphy

Pwnc: De a Gorllewin Sir Benfro 

0701 - D R Williams

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0702 - Andrew Siversten

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0703 - James Thickitt

Pwnc: De a Gorllewin Sir Benfro 

0704 - Cynghorydd Graham Thomas

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0705 - Jeremy Salisbury

Pwnc: Arfordir Gogledd Cymru 

0706 - Blaid Lafur

Pwnc: Ymateb Plaid Wleidyddol 

0707 - Terry Pemberton

Pwnc: Cyffredinol Gogledd Cymru 

0710 - Lyndon Mably

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0711 - Anhysbys

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0712 - Merrill Jones

Pwnc: Arfordir Gogledd Cymru 

0714 - Byron Davies AM

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0715 - Parti Ceidwadol

Pwnc: Ymateb Plaid Wleidyddol 

0716 - David Rowe

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0718 - John Lancaster

Pwnc: Caerffili a Gogledd Caerdydd 

0719 - David Leslie Davies

Pwnc: Cyffredinol De-ddwyrain Cymru 

0720 - Tim Rowlands

Pwnc: Arfordir Gogledd Cymru 

0721 - Cyghorydd William Knightly

Pwnc: Arfordir Gogledd Cymru 

0722 - Rt Hon Alun Michael MP

Pwnc: Caerdydd gyfan 

0723 - Susan Rowe

Pwnc: Gŵyr a Gorllewin Abertawe 

0724 - Councillor Philip Capper

Pwnc: Arfordir Gogledd Cymru 

0725 - Cynghorydd Mike Powell

Pwnc: Pontypridd 

0726 - Plaid y Democratiaid Rhyddfrydol

Pwnc: Ymateb Plaid Wleidyddol