Skip to content

22 Medi 2017

22 Medi 2017

Cynigion Diwygiedig

Mae’r Comisiwn wedi ddatgan heddiw ei fod am cyhoeddi eu Cynigion Diwygiedig ar gyfer ffiniau etholaethau newydd  ar Dydd Mawrth 17 Hydref 2017.

Fe fydd y cyhoeddiad yn ddechrau cyfnod cynghori o wyth wythnos, yn ystod y cyfnod yma fe fyddwn yn gofyn i chi i rhoi eich sylwadau ar ein cynigion. Fe fydd yr holl cynigion diwygideig, a’r manylion o sut i wneud sylwadau ar gael ar ein wefan cynghori www.cffg2018.org.uk.

Mae’r cyfnod cynghori hyn yn rhoi siawns olaf i bobl i cymryd rhan yn y broses cyn bod y Comisiwn yn adrodd eu cynigion terfynol i’r Llywodraeth yn Medi 2018.