Skip to content

11 Gorffennaf 2016

11 Gorffennaf 2016

Mr Ustus Clive Lewis wedi'i benodi fel Ddirprwy Gadeirydd i'r Comisiwn Ffiniau i Gymru, yn weithredol o 1 Awst 2016.
Mae Swyddfa'r Cabinet wedi penodi Mr Ustus Clive Lewis fel Dirprwy Gadeirydd i'r Comisiwn Ffiniau i Gymru, yn weithredol o 1 Awst 2016.