Skip to content

Cofrestr o Fuddiannau Comisiynwyr

Cofrestr o Fuddiannau Comisiynwyr

Gwybodaeth am bob aelod o’r Comisiwn.

Mr Ustus Clive Lewis 

Eiddo ym Mhowys

Mr Paul Loveluck

Ymddiriedolwr, Cymdeithas Sŵoleg Genedlaethol Cymru

Ymddiriedolwr, Ymddiriedolaeth Archaeoleg Clwyd/ Powys

Ymddiriedolwr, Opera Canolbarth Cymru

Ymddiriedolwr, Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cymunedol Trefaldwyn

Ymddiriedolwr, Ymddiriedolaeth Bensiwn Sefydliadau Archeolegol Cymru

Yr Athro Robert McNabb

Athro Emeritws, Prifysgol Caerdydd

Aelod, Awdurdod Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Iechyd

Rhanddeiliad, Rhaglen ailddosbarthu meddyginiaeth ddibresgripsiwn

Aelod, fforwm ymgynghori â chleifion yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd

Aelod, Gweithgor Adsefydlu Cardiaidd a Methiant y Galon Cymru Gyfan