Skip to content

Cofrestr o Fuddiannau Comisiynwyr

Cofrestr o Fuddiannau Comisiynwyr

Gwybodaeth am bob aelod o’r Comisiwn.

Mr Ustus Clive Lewis 

Eiddo ym Mhowys

Mr Paul Loveluck

Ymddiriedolwr, Cymdeithas Sŵoleg Genedlaethol Cymru

Ymddiriedolwr, Ymddiriedolaeth Archaeoleg Clwyd/ Powys

Ymddiriedolwr, Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cymunedol Trefaldwyn

Ymddiriedolwr, Ymddiriedolaeth Bensiwn Sefydliadau Archeolegol Cymru

Dirprwy Gadeirydd, Cynghrair Twristiaeth Cymru 

Cadeirydd, Millmoor Management Ltd.

Yr Athro Robert McNabb

Athro Emeritws, Prifysgol Caerdydd

Aelod, Awdurdod Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Iechyd

Rhanddeiliad, Rhaglen ailddosbarthu meddyginiaeth ddibresgripsiwn

Aelod, Gweithgor Adsefydlu Cardiaidd a Methiant y Galon Cymru Gyfan

Aelod, Pwyllgor Diweddaru Canllawiau Clinigol y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal