Skip to content

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni

Sut i gysylltu â'r Comisiwn.

Mae'r Comisiwn yn croesawu gohebiaeth, negeseuon e-bost a galwadau ffôn naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg. I gysylltu â'r Comisiwn, ysgrifennwch at:

Comisiwn Ffiniau i Gymru
Llawr Gwaelod, Ty Hastings
Llys Ffitsalan
Caerdydd
CF24 0BL

Rhif Ffôn: +44 (0)29 20464819 
Rhif Ffacs: +44 (0)29 20464823
E-bost: ymholiadau@ffiniau.cymru

Dolenni perthnasol

Mae’r dogfennau canlynol yn rhoi gwybodaeth am lywodraethu corfforaethol y Comisiwn, ynghyd â’i bolisïau a gweithdrefnau adolygu.