Skip to content

Yr Athro Robert McNabb

Yr Athro Robert McNabb

Mae Robert McNabb yn Athro Economeg ym Mhrifysgol Caerdydd lle’r oedd yn Ddeon Ysgol Fusnes Caerdydd yn flaenorol (2005-2010).

Mae wedi cyhoeddi’n helaeth mewn prif gylchgronau ysgolheigaidd rhyngwladol ac mae’n gydawdur pum llyfr, gan gynnwys Macroeconomics: European Text gyda Ben Bernanke, Cadeirydd presennol Cronfa Ffederal UDA. Mae’r Athro McNabb wedi dal swyddi academaidd gwadd ym Mhrifysgol Adelaide, Prifysgol Flinders a Phrifysgol Tasmania.

Yn ogystal, mae’r Athro McNabb wedi gweithio fel ymgynghorydd gyda nifer o sefydliadau rhyngwladol a chenedlaethol, gan gynnwys y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ym Mharis, Rhaglen Ddatblygu’r Cenhedloedd Unedig, Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Archwilio Genedlaethol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol, a Gwladwriaethau Jersey.

Rhwng 1993 a 2004, roedd yn ymgynghorydd ar gyflog ac amodau i Gymdeithasau Uwch-Arolygyddion Heddlu Cymru a Lloegr, yr Alban, a Gogledd Iwerddon. Mae’r Athro McNabb wedi bod yn Aelod Gweithredol ac yn Drysorydd y Gymdeithas Ysgolion Busnes, ac mae’n Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru a’r Academi Addysg Uwch.