Skip to content

Mr Paul Loveluck

Mr Paul Loveluck

Cafodd Paul Loveluck ei fagu ym Maesteg a graddiodd mewn economeg yng Ngholeg Prifysgol Caerdydd (fel yr oedd bryd hynny).

Bu’n gwasanaethu yng Ngraddfa Weinyddol y Gwasanaeth Sifil o 1963 i 1984, yn gyntaf yn y Bwrdd Masnach yn Llundain ac yna yn y Swyddfa Gymreig yng Nghaerdydd.

O 1984 i 1996, roedd yn Brif Weithredwr Bwrdd Croeso Cymru, ac o 1996 i 2002, roedd yn Brif Weithredwr Cyngor Cefn Gwlad Cymru ym Mangor.

Mae ei waith gwirfoddol wedi cynnwys Cadeirio Corff Llywodraethol Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd, Caerdydd, a rhwng 1998 a 2002, Tasglu Ymgynghorol y Fargen Newydd. Roedd yn Llywydd yr Amgueddfa Genedlaethol o 2002 hyd at fis Mai 2011 a gwasanaethodd fel YH rhwng 1982 a 2002, ar fainc Caerdydd i ddechrau, yna yn Sir Drefaldwyn.

Gwobrwywyd â CBE am wasanaethau i’r Diwydiant Twristiaeth.