Skip to content

Yr Awrhydeddus Meistr Ustus Clive Lewis

Yr Awrhydeddus Meistr Ustus Clive Lewis

Magwyd Mr Ustus Lewis yn Ystalyfera ac aeth i Ysgol Gyfun Cwmtawe. Yna, astudiodd y gyfraith yng Nghaergrawnt.

Magwyd Mr Ustus Lewis yn Ystalyfera ac aeth i Ysgol Gyfun Cwmtawe. Yna, astudiodd y gyfraith yng Nghaergrawnt. 

Bu'n Gymrawd a Darlithydd yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Caergrawnt cyn symud i ymarfer fel bargyfreithiwr.

Fe'i penodwyd yn Gwnsler y Frenhines yn 2006.

Fe'i penodwyd yn Farnwr Uchel Lys Cymru a Lloegr yn 2013.