Skip to content

Y Comisiwn Ffiniau i Gymru

Y Comisiwn Ffiniau i Gymru

  BCW Homepage

Y Comisiwn Ffiniau i Gymru

Ein gwaith ni yw cynnal adolygiadau cyfnodol o holl etholaethau Seneddol Cymru. Am ddatganiad ynglŷn â'r Adolygiad 2018 o etholaethau Seneddol gweler ein tudalen newyddion.

Yr adolygiad cyfredol

Gwybodaeth fanwl am yr adolygiad cyfredol o ffiniau etholaethau Seneddol Cymru.

Newyddion

RDarllenwch y newyddion diweddaraf gan y Comisiwn Ffiniau i Gymru.

Amdanom ni

Gwybodaeth am y Comisiwn, pwy ydym ni a beth rydym ni’n ei wneud.